Avís legal

Avís Legal

Benvinguts a la web de HOME NICO MARTI SL , Allotjada a la URL www.hotelairesdelemporda.com, a continuació li expliquem els seus termes i condicions d’ús, recordi que la utilització d’ aquesta web li confereix la condició d’ usuari/a i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions mentre la utilitzis o hi sigui connectat/da, si us plau llegeixi detingudament aquest avís legal. Si té qualsevol dubte o recomanació, pot enviar-nos un correu a l’adreça info@airesdelemporda.com (Ref. Protecció de dades). Els informem que els termes del present avís legal son extensibles a la utilització dels següents dominis: hotelairesdelemporda.cat; hotelairesdelemporda.es; hotelairesdelemporda.net; airesdelemporda.com; airesdelemporda.cat; airesdelemporda.es; airesdelemporda.net

D’ara en endavant ens referirem indistintament a HOME NICO MARTI SL, la pàgina web , o el TITULAR.

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR WEB

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació les dades del titular de la web son:

HOME NICO MARTI SL

NIF B02901460

C/BESALU S/N

17474 TORROELLA DE FLUVIÀ

Telèfon de contacto: 972 520 671

Dirección electrònica de contacto: info@airesdelemporda.com

1.1.Dades d’ inscripció registral

La nostra empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 3309, Foli 110, Full GI-68815.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I , FUNCIONAMENT DE LA WEB

La nostra web va dirigida a majors de 14 anys i el seu accés és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya , com en el cas que vulguis accedir a la nostra àrea de client o a la intranet, moment en el que haurà d’adquirir la condició d’usuari/a registrat Com usuari/a de la web es compromet a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat del seu titular, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la llei, els principis generals del dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat ,així com transformar o modificar continguts de la nostra web, o alterar-ne el software.

HOME NICO MARTI SL es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència a la mateixa, excloent cap mena de responsabilitat del titular per els perjudicis que aquesta situació li pogués ocasionar.

No podem garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la nostra web, recordi que és obligació seva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas ens podrem fer responsables dels danys o perjudicis que aquesta situació li pogués ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet. HOME NICO MARTI SL no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre la nostra empresa i aquests tercers.

Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per el titular de la web en un document específic a aquest efecte , o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients .

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat de HOME NICO MARTI SL o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web, fent expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’ acord amb el que es disposa en la normativa europea de Protecció de Dades Personals, Reglament (UE) 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, pot consultar la nostra polític de privacitat en aquesta mateixa pàgina clicant aquí.

6.-LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Figueres els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Última actualització 23 de abril de 2021

© 2021. HOME NICO MARTI SL. Tots els drets reservats.

Rètol Hotel Aires de l'Empordà
Piscina de l'hotel Aires de l'Empordà en posta de sol
Hotel Aires de l'Empordà
Hotel Aires de l'Empordà
Hotel Aires de l'Empordà
Hotel Aires de l'Empordà