Política de privacitat

Política de privacitat

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, HOME NICO MARTI SL en endavant EL TITULAR, o ,indistintament) l’informa de la seva política de privacitat. No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres si té qualsevol dubte, comentari o recomanació que desitgi formular-nos enviant-nos un correu electrònic a info@airesdelemporda.com

1.QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

HOME NICO MARTI SL

NIF B02901460

C/ BESALU S/N

17474 TORROELLA DE FLUVIÀ

Adreça electrònica de contacte info@airesdelemporda.com

2. QUIN TIPUS DE DADES TRACTEM?

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra empresa només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

3.COM HEM OBTINGUT LES TEVES DADES?

A HOME NICO MARTI SL només tractem les dades personals que procedeixen del propi interessat/da, que garanteix la seva veracitat i autenticitat, ja sigui perquè directament ens les ha facilitat en els formularis adhoc de la nostra web, bé perquè sigui client nostre, o perquè procedeixen de la seva navegació per la nostra web ( identificador IP) . La nostra web va dirigida a majors de 18 anys reservant-nos per aquest motiu, la potestat de comprovar, en cas de dubte, l’ edat de l’ interessat/da; en cap cas info@airesdelemporda.com assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció en defensa dels nostres drets.

4.QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que van ser sol·licitades, i d’acord amb la base jurídica que legitima el seu tractament conforme la legalitat vigent, sempre que no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment per el tractament, o la Llei estableixi un termini superior de conservació, com en el cas de la normativa fiscal (facturació). En aquests casos, les seves dades es conservaran degudament bloquejades per garantir-ne la seva integritat i confidencialitat.

5.AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES?

La nostra empresa tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

5.1.Gestió administrativa , finalitat que inclou a títol enunciatiu i no exhaustiu els següents tractaments: identificació de l’ usuari web, atenció i resolució de consultes, anotació i seguiment de reserves, emissió de factures i gestió de cobraments.

5.2.Gestió comercial , finalitat que inclou a títol enunciatiu i no exhaustiu l’enviament de Newsletter i el seguiment de consultes i sol·licituds d’informació realitzades per l’ interessat/da. Per el tractament comercial de les seves dades sempre li sol·licitarem el seu consentiment de manera prèvia al mateix.

6.QUINES SÓN LES BASES LEGITIMADORES DE TRACTAMENT?

6.1. Gestió administrativa : la base legitimadora del tractament és l’execució d’un contracte o de mesures precontractuals, el compliment d’obligacions legals, i el seu consentiment.

6.2.Gestió comercial de les dades : la base legitimadora del tractament és el seu consentiment exprés i informat.

7. CEDIM LES SEVES DADES?

En el desenvolupament de la nostra activitat HOME NICO MARTI SL no cedirem les seves dades a tercers excepte quan sigui necessari per a la realització del servei sol·licitat. Tanmateix, hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis com per exemple els serveis relatius a la tecnologia de la informació (emmagatzematge i processament de la informació). En aquests casos, aquestes empreses únicament tenen accés a les dades estrictament necessàries per a la prestació dels esmentats serveis. HOME NICO MARTI SL vetllarà per l’observança de la deguda confidencialitat per part d’aquests tercers, complimentant els preceptius Contractes d’ Encarregat del Tractament i assumint en tot moment la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti.

L’ informem que HOME NICO MARTI SL resta obligada al compliment del que disposa la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y la IRP/418/2010, de 5 de agosto, sobre la obligación de Registro y Comunicación a la Dirección General de la Policía de las Personas que se alojen en los establecimientos de hospedaje.

8.XARXES SOCIALS

HOME NICO MARTI SL té presència a les xarxes socials. Li recordem que, com ja l'informem en l'avís legal que trobarà en aquesta mateixa pàgina, la nostra empresa no assumeix cap responsabilitat per les polítiques de privacitat, avisos legals i altres requisits legals d'enllaços a llocs web o aplicacions propietat de tercers. Li recomanem una atenta lectura dels corresponents textos legals, la política de privacitat i de cookies, abans d'utilitzar aquestes xarxes socials. Si vostè no està d'acord, o té dubtes, li recomanem que s'abstingui d'utilitzar-les.

9.QUINS SON ELS SEUS DRETS?

En qualsevol moment podrà accedir a les seves dades, per saber si les tractem o no, i en cas de fer-ho amb quines finalitats. També l’assisteixen els següents drets:

• Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .

• Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

• Si considera que no hem atès correctament les seves sol·licituds pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent. Pot ampliar la informació a www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

10.QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà d’enviar-nos un correu electrònic a info@airesdelemporda.com , adjuntant copia del seu DNI i posant en l’assumpte “Ref. RGPD”. Tan aviat ens arribi la seva sol·licitud, la tramitarem i obtindrà resposta en el termini màxim d’ un mes.

11.UTILITZEM COOKIES?

La nostra web utilitza cookies . Pot consultar la nostra política a posar link

12.QUINES MESURES DE SEGURETAT IMPLANTEM PER CUIDAR LES SEVES DADES?

HOME NICO MARTI SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, HOME NICO MARTI SL ha adoptat les pertinents mesures relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

13.PODEM CANVIAR LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

HOME NICO MARTI SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents, o per millorar-ne el contingut. Quan això passi, ho anunciarem a la nostra web perquè ho pugui consultar.

Última actualització 23/04/2021

©2021.HOME NICO MARTI SL. Tots els drets reservats.

Rètol Hotel Aires de l'Empordà
Piscina de l'hotel Aires de l'Empordà en posta de sol
Hotel Aires de l'Empordà
Hotel Aires de l'Empordà
Hotel Aires de l'Empordà
Hotel Aires de l'Empordà